Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy cenami paliwa dostępnego na stacjach benzynowych a tymi związanymi z hurtową dostawą. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo tę kwestię. Zapraszamy do lektury!

Co wpływa na cenę paliwa na stacji benzynowej?

Cena paliwa na stacji benzynowej jest wynikiem wielu czynników, które w dużej mierze są niezależne od samej stacji. Są to między innymi:

  • ceny ropy naftowej na światowych rynkach,
  • kurs waluty, w Polsce szczególnie złotówki względem dolara,
  • podatki, takie jak akcyza i VAT, które w Polsce stanowią znaczący procent ceny finalnej paliwa,
  • marża detaliczna, która jest ustalana przez właściciela stacji benzynowej​.

Warto również zaznaczyć, że bardzo ważną rolę w cenach paliw odgrywają podatki z akcyzą i VAT.

Cena paliwa na stacji benzynowej jest również podatna na zmiany geopolityczne oraz decyzje polityczne, które mogą wpływać na dostępność ropy na światowych rynkach oraz stabilność kursów walut. Zawirowania geopolityczne mogą skutkować wzrostem cen ropy, co bezpośrednio przekłada się na ceny paliw na stacjach. Ponadto, decyzje polityczne dotyczące podatków i opłat regulacyjnych, takie jak wprowadzenie dodatkowych opłat środowiskowych lub zmiany w stawkach VAT i akcyzy, mogą znacząco wpływać na koszty paliwa dla konsumenta końcowego. Warto również zauważyć, że marża detaliczna, choć jest ustalana przez właściciela stacji, może być dostosowywana w odpowiedzi na lokalną konkurencję i sezonowe zmiany w popycie, co dodatkowo wpływa na zróżnicowanie cen paliw.

Ceny paliw od dostawcy

Ceny paliw u dostawców hurtowych mogą być niższe niż na stacjach benzynowych głównie ze względu na większe wolumeny zakupu i brak pośredników. Zakup hurtowy jest często opłacalny dla firm dysponujących własnymi flotami pojazdów, gdzie oszczędności wynikające z niższych cen jednostkowych mogą być znaczące.
Dodatkowo, korzyści z zakupów hurtowych to nie tylko niższe ceny jednostkowe, ale również możliwość negocjacji indywidualnych warunków dostaw, które mogą obejmować elastyczne terminy płatności czy dostosowane logistycznie rozwiązania dostarczania paliwa, co jest szczególnie wartościowe dla firm z intensywnie eksploatowanymi flotami pojazdów. Takie zindywidualizowane podejście do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa może przyczynić się do dodatkowych oszczędności i optymalizacji procesów operacyjnych, zapewniając płynność działania i minimalizując ryzyko przestojów związanych z niedoborem paliwa.

Czy hurtowy zakup paliwa jest opłacalny?

Opłacalność zakupu paliwa z dostawą jest złożoną kwestią, uzależnioną od kilku czynników. Przede wszystkim, im większe ilości paliwa są zakupione, tym niższa może być cena jednostkowa. Dzięki zakupom hurtowym firmy mogą negocjować lepsze stawki, co w rezultacie przekłada się na niższe koszty paliwa na jednostkę. Kolejnym istotnym aspektem jest zdolność magazynowania zakupionego paliwa. Posiadanie odpowiedniej infrastruktury do przechowywania paliwa jest niezbędne, ponieważ umożliwia ona bezpieczne i efektywne zarządzanie większymi ilościami paliwa.

A jakie jest Wasze zdanie na temat hurtowego zakupu paliwa? Koniecznie dajcie znać, co myślicie!