Na co dzień o tym nie myślimy, ale to, jaka jest cena paliwa w danym momencie, często zależne jest od wielu czynników, a nie wyłącznie zmiany w ofercie dostawcy. Jak w każdym złożonym układzie, na wynik składają się liczne, powiązane ze sobą zmienne. W poniższym tekście przedstawimy więc, co składa się na hurtowe ceny paliwa.

Ceny ropy naftowej

Hurtowe ceny paliwa są bezpośrednio zależne od ceny ropy naftowej, ponieważ to właśnie z tego surowca kopalnego powstają olej napędowy oraz benzyna. Oznacza to więc, że końcowa cena, którą przyjdzie zapłacić u dostawcy, wiąże się bezpośrednio z kosztami wydobycia, rafinowania, destylacji oraz sprzedaży produktu końcowego przez koncerny, takie jak Saudi Aramco. Warto również pamiętać, że występujące rodzaje paliwa różnią się od siebie procesem produkcji.

Proces produkcji paliwa

Aby wyprodukować olej napędowy, ropa naftowa musi zostać poddana procesowi destylacji. Polega on na poddaniu surowca obróbce cieplnej, aż do osiągnięcia temperatur w przedziale 250 – 350 stopni Celsjusza, a cały proces prowadzony jest pod ciśnieniem atmosferycznym.

Aby benzyna bezołowiowa mogła zostać wlana do naszej maszyny, ropa naftowa musi zostać wcześniej poddana procesowi rektyfikacji. Jest to inna nazwa na destylację kaskadową, którą wyróżnia to, że każdy kolejny krok procesu destylacji napędzany oraz zasilany jest produktem końcowym przedniego etapu. Można więc stwierdzić, że proces produkcji benzyny jest bardziej skomplikowany, co mogłoby mieć bezpośredni wpływ na cenę hurtowego zakupu paliwa.

Oferty rynkowe dostawców paliwa

Ceny oleju napędowego oraz benzyny są dyktowane także przez zasady ekonomii. Paliwo jako produkt podlega bowiem standardowym prawom rynkowym, a więc popytowi i podaży. Wyższa cena hurtowego zakupu paliwa, jakim jest olej napędowy, wynika głównie z większego popytu na ten produkt. Jest to więc doskonały pokaz tego jak na cenę wpływa rynek.

Kurs dolara

Hurtowe ceny paliwa są również silnie zależne od ilości i rozbieżności innych ofert na rynku krajowym oraz zagranicznym. Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone pozostają w czołówce, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej oraz większość transakcji finalizowanych jest właśnie z użyciem waluty USD, jego kurs może mieć zauważalny wpływ na cenę hurtowej sprzedaży paliw do poszczególnych krajów.

Zastanawiając się więc nad tym, co składa się na hurtowe ceny paliw, warto pochylić się nad czterema podstawowymi kryteriami. Głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ na końcową cenę podaną przez dostawcę, jest cena ropy naftowej, czyli podstawowego surowca niezbędnego do produkcji paliwa. Kolejną zmienną jest konieczność przeprowadzenia odpowiedniego procesu produkcji oleju napędowego lub benzyny. Nie można również zapominać o wartości nabywczej, jaką przyjmuje każdy rodzaj paliwa po procesie produkcji. Biorąc również pod uwagę udziały Stanów Zjednoczonych w globalnym rynku naftowym, duży wpływ na ceny hurtowe paliw będzie miał aktualny kurs USD.