Okazuje się, że hurtowe zamówienia na paliwo są monitorowane. Mało osób wie, że przewóz paliwa powyżej pewnego pułapu należy zgłosić w specjalnym programie Skarbowo-Celnym. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym jest PUESC i odpowiemy m.in. na pytania związane z dostawą paliwa do klienta.

Czy istnieją wymagania dotyczące przewozu paliwa samochodem dostawczym?

Dostawa paliwa jest regularnie monitorowana przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Zgodnie z przepisami, każdy jednorazowy przewóz paliwa powyżej 500 litrów musi zostać zarejestrowany na platformie. Paliwa oraz inne substancje są monitorowane ze względu na ich łatwopalność i szkodliwość dla środowiska.

PUESC i obowiązek zgłoszenia przewozu paliwa

PUESC to Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych to portal, który rejestruje i monitoruje przewóz towarów, jak:

  • paliwo silnikowe, w tym biodiesel i dodatki do paliw,
  • oleje smarowe,
  • odmrażacze,
  • rozpuszczalniki.

Monitorowaniu z kolei nie podlegają oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, które przewożone są w opakowaniach mniejszych niż 11 litrów. Dostawa płynów hydraulicznych hamulcowych do 16 litrów również nie jest monitorowana.

Obowiązek zgłoszenia przewozu paliwa dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Może ona mieć różny charakter: budowlany, handlowy, usługowy…

Kto nie musi zgłaszać odbioru paliwa z dostawą?

Zgłoszeniu nie podlegają zamówienia na paliwa z dostawą mniejsze niż 500 litrów. Przepisy o obowiązkowym monitorowaniu przewozu paliwa nie dotyczą jednak rolników. Rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega zgłoszeniu w systemie PUESC. Należy jednak pamiętać, że jeśli rolnik prowadzi także działalność gospodarczą, to podlega on już obowiązkowi zgłoszenia przewozu paliwa.

Ile można zamówić jednorazowo paliwa?

Wielką zaletą paliwa na dowóz jest to, że nie funkcjonuje w tym przypadku ograniczenie tankowania, tak, jak w przypadku stacji benzynowych. Przedsiębiorca nie musi się martwić o przerwy w dostawie paliwa, ponieważ może zamówić taką ilość, która zapewni komfortowe warunki pracy. Przedsiębiorca u odpowiedniego dystrybutora może zamówić dowolną ilość paliwa, bez przeszkód. Ograniczenia narzucają jednak przepisy, a mianowicie to, ile paliwa można przetrzymywać w przedsiębiorstwie na użytek własny. Zostanie ono dowiezione pod wskazany przez klienta adres i przetransportowane do specjalnego zbiornika. Hurtownia paliw oferuje dowóz paliw w specjalnych, przeznaczonych do tego pojemnikach, mają one pojemność 1500 litrów, 2500 litrów, 3500 litrów, a nawet 5000 litrów.

Warto wiedzieć, że w przypadku niezgłoszenia przewozu paliwa, na podmiot wysyłający, jak i odbierający nałożona jest kara finansowa.