Olej napędowy na sprzedaż w hurcie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów biznesowych. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc go kupować, a następnie bezpiecznie przechowywać, należy znać związane z tym przepisy i zasady. O czym pamiętać magazynując olej napędowy?

 

Jaki zbiornik na olej napędowy?

Pierwszym bardzo ważnym aspektem związanym z przechowywaniem kupowanego w hurcie oleju napędowego są odpowiednie pojemniki do jego magazynowania. Jak wynika z przepisów prawa, niedozwolone w tym aspekcie są beczki czy kanistry. W przypadku hurtowego przechowywania paliwa konieczne jest zastosowanie specjalnego rodzaju pojemników, jakimi są zbiorniki naziemne dwupłaszczowe. Są one bezpieczne dla środowiska oraz właściwości mieszanki paliwowej. Wykonano je z polietylenu, który jest wytrzymały, szczelny i odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Najlepiej by zbiorniki były wyposażone w system czujników, który pozwala na ich prawidłową, bezpieczną eksploatację. Występują w różnych pojemnościach, by móc dopasować je do własnych potrzeb — m.in. 1500 litrów, 2500 litrów, 3500 litrów oraz 5000 litrów.

Warto zaznaczyć, że kwestie zawiązane ze zbiornikami na olej napędowy regulowane są przez Urząd Dozoru Technicznego, gdy przechowywane jest więcej niż 2500 litrów substancji. Konieczna jest m.in. rejestracja zbiornika w urzędzie.

 

Jakie są warunki prawidłowego posadowienia zbiornika na olej napędowy?

Przepisy prawa nie tylko warunkują typ pojemników do przechowywania oleju napędowego, ale także określają zasady związane z gruntem. Przede wszystkim konieczne jest, aby zbiornik był usytuowany na płaskiej, wypoziomowanej, równej powierzchni, która wykonana będzie z niepalnego materiału. Podstawa, na której umieszcza się go, powinna być szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego pojemnika oraz nie cieńsza niż 5 cm.

Posadawiając zbiornik, konieczne jest także zachowanie odpowiednich odległości:

  • 3 metry od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
  • 5 metrów od linii energetycznej powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającej 15 kV oraz obiektów budowlanych (z wyjątkiem budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej), a także od granicy działki sąsiedniej,
  • 10 metrów od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV i budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej,
  • 15 metrów od linii energetycznej powyżej 30 kV.

Jak długo można przechowywać olej napędowy?

Wiele osób, które chcą magazynować substancję w firmie lub domu, zastanawia się, czy olej napędowy się starzeje. Okazuje się, że gdy paliwo jest przechowywane w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, a także w zbiornikach dwupłaszczowych, gdzie jest chronione przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, może być ono magazynowane stosunkowo długo — nawet przez 2 lata. Po tym czasie jego właściwości mogą ulec zmianie. Uważa się jednak, że najbezpieczniej i najlepiej jest wykorzystać olej napędowy w czasie 6 miesięcy. Przed zatankowaniem warto przelać je przez drobne sito, by pozbyć się z niego ewentualnych zanieczyszczeń.

Omawiając kwestie przechowywania paliwa, należy także określić, w jakiej temperaturze zamarza olej napędowy. Okazuje się, że przejściowy olej napędowy Orlen oraz innych renomowanych marek zamarza w -10°C, z kolei arktyczny zachowuje swoje właściwości nawet do -32°C.