W obliczu rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska olej napędowy staje przed szeregiem norm i regulacji. Sprawdzamy, jakie kryteria musi spełniać diesel, aby trafić na stacje paliw w Unii Europejskiej, od niskiej zawartości siarki, przez wysoką liczbę cetanową. Dziś wyjaśniamy, jakie normy musi spełniać olej napędowy, sprawdźcie!

Jakie normy musi spełniać olej napędowy na sprzedaż?

Standardy, które musi spełniać olej napędowy (diesel) na sprzedaż, są określone przez przepisy krajowe i międzynarodowe, które mają na celu zapewnienie jakości paliwa oraz ochronę środowiska. W Unii Europejskiej główną normą jest EN 590, która została wprowadzona przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i określa wymagania jakościowe dla oleju napędowego (diesla) sprzedawanego w Unii Europejskiej. Przepisy te ma na celu zapewnienie, że paliwo jest odpowiedniej jakości do użytku w różnych silnikach wysokoprężnych, jednocześnie minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko.

Co określa norma EN 590 dotycząca oleju napędowego?

Norma EN 590 określa wymagania jakościowe dla oleju napędowego, które muszą być spełnione, aby paliwo mogło być sprzedawane. EN 590 obejmuje szeroki zakres parametrów, które mają zapewnić, że paliwo będzie odpowiednie dla nowoczesnych silników wysokoprężnych, a także, aby jego stosowanie było bezpieczne dla środowiska i dla użytkowników. Norma ta reguluje:

Zawartość siarki

W celu ochrony środowiska i zapewnienia zgodności z normami emisji zawartość siarki w oleju napędowym jest ograniczona. Od 2009 roku maksymalna zawartość siarki w UE wynosi 10 mg/kg (10 ppm).

Cetanową liczbę (CN)

Jest to miara zapłonności oleju napędowego. Im wyższa liczba cetanowa, tym łatwiejszy zapłon paliwa. Norma EN 590 wymaga, aby liczba cetanowa była co najmniej 51.

Zawartość biodiesla

Olej napędowy może zawierać pewien procent biodiesla. Norma EN 590 dopuszcza do 7% (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w oleju napędowym.

Proces destylacji

Norma EN 590 określa temperatury, przy których określone procenty objętości paliwa odparowują. Pozwala to ocenić, jak paliwo będzie się zachowywać w silniku podczas różnych warunków pracy.

Zawartość wody i zanieczyszczeń

Normy określają maksymalne dopuszczalne poziomy wody i zanieczyszczeń stałych w oleju napędowym, które mogą wpływać na działanie i trwałość układu paliwowego.

Czy istnieją inne normy i specyfikacje dotyczące oleju napędowego?

Tak, istnieją inne normy i specyfikacje dotyczące oleju napędowego, które mogą być stosowane w różnych regionach świata lub przez różnych producentów pojazdów, jak np.

  • ASTM D975,
  • ASTM D7467,
  • EN 16734,
  • EN 16709.

Co więcej, producenci pojazdów, tacy jak Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford i inni, mogą mieć własne specyfikacje dla oleju napędowego, które są wymagane do użycia w ich silnikach, szczególnie w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych z zaawansowanymi systemami wtrysku paliwa i kontrolą emisji. Z kolei NATO ma własne specyfikacje dla paliw, w tym dla oleju napędowego, które są stosowane w sprzęcie wojskowym.

Normy dotyczące oleju napędowego, takie jak EN 590 w Europie, ASTM D975 w Stanach Zjednoczonych oraz inne odpowiedniki na całym świecie, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa paliw, które codziennie tankujemy do naszych pojazdów. Nie tylko ustanawiają one wymagane parametry techniczne, które muszą być spełnione przez producentów i dystrybutorów, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez ograniczanie emisji szkodliwych substancji. Dla konsumentów oznacza to czystsze spalanie, lepszą wydajność silnika i mniejszy wpływ na środowisko naturalne.