Hurtowa dostawa paliwa do klienta wiąże się z koniecznością przewozu dużych ilości tego towaru, znacznie przekraczających pojemność np. baku paliwa w samochodzie. Konieczne jest więc zachowanie szczególnej ostrożności, a kierowcy muszą wykazać się właściwymi kwalifikacjami. Poniżej przedstawiamy, jakie trzeba mieć uprawnienia, aby realizować hurtową dostawę paliwa do klienta. Zapraszamy do lektury!

Prawo jazdy C + E

Podstawowym wymogiem dla kierowców zajmujących się hurtową dostawą paliwa jest posiadanie prawa jazdy kategorii C + E. Kategoria C upoważnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, co jest niezbędne w transporcie dużych ilości paliwa. Kat. E umożliwia natomiast holowanie naczep, na przykład w formie cystern. Zestawy złożone z ciągnika oraz naczepy to kombinacja często stosowana przy hurtowej dostawie paliwa do klienta, ponieważ pomaga zwiększyć ładowność i efektywność transportu. Zdolność manewrowania takim zestawem wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także doświadczenia. Kierowca musi mieć bowiem świadomość tego, że podróżuje z towarem, który wymaga szczególnej troski. Powinien on pamiętać również o tym, że porusza się znacznie większym pojazdem, niż na przykład samochód osobowy, który wymaga nieco innego podejścia. Prowadząc długi zestaw pojazdów, warto mieć na uwadze na przykład to, że podczas skrętu, końcowa część nie tylko nie zakręca od razu, ale również może mocno zachodzić na jedną ze stron. Widać więc, że posiadanie odpowiedniego przeszkolenia jest niezbędne, a zdobyć je można właśnie na kursach na prawo jazdy C + E.

Uprawnienia ADR na transport paliwa

Kolejnym ważnym uprawnieniem jest certyfikat ADR, który jest niezbędny do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym paliw. ADR to międzynarodowy zestaw przepisów dotyczących transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Kierowcy od hurtowej dostawy paliwa do klienta muszą przejść specjalne szkolenie ADR. Przygotowuje ono chętnych, do poprawnego przewozu towarów wymagających szczególnej uwagi, a także radzenia sobie z ewentualnymi awariami lub wypadkami podczas transportu. Szkolenie to obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty bezpieczeństwa i kończy się egzaminem państwowym.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej to kolejny dokument, który jest wymagany od kierowców realizujących hurtowe dostawy paliwa. Potwierdza ono posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności związanych z przewozem towarów, takich jak paliwo. Aby powyższe Świadectwo uzyskać, kandydat musi zdać specjalny egzamin, który składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Jest on nie tylko testem wiedzy, ale także umiejętności rozwiązywania problemów i właściwego postępowania w niebezpiecznych sytuacjach na drodze.

Jeśli zastanawiasz się więc, jakie trzeba mieć uprawnienia, aby realizować hurtową dostawę paliwa do klienta, pamiętaj o tym, że musisz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jeśli więc flota firmy składa się z samochodów ciężarowych oraz naczep, powinieneś mieć uprawnienia kat. C + E. Bardzo ważne są również zezwolenia ADR, które umożliwiają legalny przewóz ładunków, wymagających szczególnej uwagi.