Cena paliwa jest czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na finanse wielu przedsiębiorstw. Nasz dzisiejszy artykuł rzuci światło na główne czynniki determinujące cenę paliwa z dostawą. Zapraszamy do lektury!

Globalne czynniki wpływające na cenę paliwa z dostawą

Cena paliwa z dostawą jest ściśle powiązana z wieloma czynnikami, z których trzy główne to ceny ropy naftowej na rynkach światowych, kursy walut oraz podatki i opłaty rządowe. Cena ropy naftowej, będącej podstawowym składnikiem paliw, podlega zmianom wynikającym z czynników politycznych, ekonomicznych, a także z dynamiki oferty i popytu na skalę globalną. Ponieważ cena ropy jest zazwyczaj wyrażona w dolarach amerykańskich, zmiany kursu walutowego lokalnej waluty względem dolara mają bezpośredni wpływ na koszty importu ropy i w konsekwencji na ceny paliw w danym kraju

Lokalne czynniki mające wpływ na cenę paliwa z dostawą

Koszty transportu, infrastruktura, wielkość zamówień oraz sezonowe zmiany w popycie to czynniki mające istotny wpływ na cenę paliwa z dostawą. Odległość od rafinerii lub terminala paliwowego do miejsca dostawy jest bardzo ważna. Im dłuższa trasa, tym wyższe koszty transportu, które ostatecznie są przenoszone na odbiorcę. Dodatkowo, w niektórych regionach obserwuje się sezonowe wzrosty popytu na paliwo, co może prowadzić do czasowych podwyżek cen.

Jakie są składniki ceny paliwa?

Rozkładając na czynniki pierwsze koszty, które ponosimy tankując pojazd, warto zrozumieć składniki składające się na ostateczną cenę benzyny czy innego paliwa.

Cena paliwa w rafinerii

Podstawą jest cena samego paliwa nabywanego od rafinerii, która uwzględnia cały proces od wydobycia ropy naftowej, przez jej oczyszczanie, rafinację, magazynowanie, aż po transport gotowego produktu do punktu sprzedaży. Ta ścieżka jest nie tylko złożona, ale i obarczona znacznymi kosztami.

Akcyza paliwowa

Następnie, istotną częścią ceny jest akcyza – podatek pośredni nałożony na paliwa (i inne wybrane towary) mający na celu ograniczenie konsumpcji lub ze względu na możliwość uzyskania wysokiego zysku z tego tytułu. Dodatkowo, mamy do czynienia z podatkiem VAT, czyli podatkiem od wartości dodanej, który dotyka zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Opłata paliwowa

Nie można także pominąć opłaty paliwowej, którą ponoszą producenci i konsumenci paliw. Środki z niej uzyskane są przeznaczane na finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej, poprzez Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Kolejnym elementem jest opłata emisyjna, mająca na celu wspieranie działań na rzecz czystszego powietrza i transformacji energetycznej, z przeznaczeniem środków dla Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marża detaliczna

Ostatni składnik to marża detaliczna, czyli opłata handlowa naliczana przez firmy zajmujące się dystrybucją paliw. Jest to element zysku przedsiębiorstwa, który zależy od wielu czynników, w tym od konkurencji na rynku paliw. Wszystkie te elementy razem kształtują cenę, jaką ostatecznie płacimy za paliwo na stacji.

Jak widać, na cenę paliwa z dostawą wpływ ma wiele czynników. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pozwolił poznać te szczegóły.