Produkcja oleju napędowego na sprzedaż to proces, który łączy zaawansowaną technologię z rygorystycznymi standardami jakości. Dziś wyjaśniamy, jak przebiega produkcja tego paliwa, które jest niezbędne dla transportu drogowego, kolejowego, a nawet morskiego, zapraszamy.

Destylacja frakcyjna – fundament produkcji paliw

Proces produkcji oleju napędowego na sprzedaż zaczyna się w rafinerii, gdzie przetwarzana jest surowa ropa naftowa. Pierwszym etapem jest destylacja frakcyjna, przeprowadzana w specjalnie zaprojektowanych kolumnach destylacyjnych. W tym procesie ropa jest podgrzewana do temperatur, przy których jej składniki zmieniają stan skupienia na gazowy. Każdy składnik charakteryzuje się inną temperaturą wrzenia, co umożliwia ich separację.

Frakcje o temperaturach wrzenia w zakresie 200°C do 350°C są zbierane jako olej napędowy. To liczący się moment, który pozwala wyselekcjonować część ropy nadającą się do dalszego przetwarzania na paliwo.

Hydroodsiarczanie oleju napędowego

Po wydzieleniu właściwych frakcji, olej napędowy poddawany jest procesowi hydroodsiarczania. Jest to krok krytyczny, zważywszy na ekologiczne standardy i normy emisji spalin. Proces ten polega na dodawaniu wodoru do wyselekcjonowanej frakcji pod wysokim ciśnieniem i temperaturze. W obecności katalizatora (często na bazie kobaltu lub molibdenu), siarka zawarta w paliwie reaguje z wodorem, tworząc siarkowodór, który następnie jest eliminowany. Proces ten znacznie oczyszcza paliwo, redukując emisję szkodliwych związków siarki podczas spalania.

W niektórych nowoczesnych instalacjach stosuje się zaawansowane techniki hydroodsiarczania, które pozwalają na odzysk siarki z siarkowodoru. Siarka ta może być następnie wykorzystywana do produkcji kwasu siarkowego lub innych przemysłowych zastosowań.

Blending oleju napędowego

Ostatni etap produkcji oleju napędowego na sprzedaż to blending, czyli dokładne mieszanie różnych frakcji olejowych oraz dodawanie specjalnych dodatków. Celem tego procesu jest osiągnięcie optymalnych właściwości fizykochemicznych produktu, takich jak lepkość, odporność na niskie temperatury, oraz ogólna wydajność paliwa. Do mieszanki dodaje się przeciwutleniacze, detergenty, oraz inhibitory korozji, które poprawiają trwałość paliwa oraz zabezpieczają silnik przed osadami i korozją.

Dodatki uszlachetniające, jak detergenty czy przeciwutleniacze, nie tylko poprawiają właściwości paliwa, ale również pomagają w utrzymaniu czystości wewnątrz silnika. Detergenty, na przykład, pomagają redukować osady i nagar, które mogą wpływać na spadek wydajności i zwiększać zużycie paliwa. To ważny element w kontekście utrzymania efektywności silnika na długotrwałe użytkowanie.

Procesy te nie tylko zapewniają odpowiednie właściwości paliwa, ale także minimalizują jego negatywny wpływ na środowisko, co jest dla nas coraz ważniejsze.